تست تحمل گلوکز

  • حداقل 14-12 ساعت ناشتایی
  • حداقل 3 روز بدون محدودیت در رژیم غذائی ( حداقل 150 گرم مواد قندی در روز)
  • حذف داروهای اختلال زا ( با نظر پزشک معالج) حداقل سه روز قبل از انجام تست.
  • انجام تست در حالت نشسته و یا خوابیده.
  • در مورد بانوان ، حداقل 3 روز بعد از پایان قاعدگی

پس از گرفتن نمونه اول جهت تعیین میزان قند خون ناشتا، آقایان و خانمهای غیر باردار 75 گرم گلوکز محلول در 250 تا 300 میلی لیتر آب را طی 5 دقیقه میل میکنند. مقدار گلوکز در کودکان  برابر با 1/75  گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ( ماکزیمم تا 75 گرم) است.

تست بین ساعتهای 8 تا 9 صبح انجام میشود. 120 ، 60  و 30 دقیقه پس از نوشیدن محلول گلوکز نمونه گیری نوبت دوم صورت میگیرد. طی مرحله انجام تست لازمست که بیمار در حالت بدنی غیرفعال و بدون استرس قرار داشته باشد.

X