تشخیص مولکولی

در این بخش که یکی از جدید ترین بخش های آزمایشگاه می باشد، با بکارگیری از متد های PCR, RT- PCR, RFLP و … و نیز با بهره گیری از دستگاه خودکار و پیشرفته Real Time PCR تست های مربوط به تشخیص مولکولی از انواع بیماری های عفونی و یا بیماری های بدخیم و برخی از آزمایشات ژنتیکی انجام می گیرند.

ضمنا” راه اندازی آزمایش HLA-Typing  جهت کلاسهای A B ، C و DR از تاریخ 91/1/26 در بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پارسه راه اندازی شده است.

این آزمایش به ویژه در مورد داوطلبان انواع پیوند های مغز استخوان، کلیه، کبد، قلب و … کاربرد دارد.

بر این اساس می توان بسیاری از جواب ها را بصورت کمی و کیفی، جهت تشخیص قطعی بیماری و همچنین برای دیگر کمک های تخصصی و پژوهشی، برای پزشکان و دانشجویان محترم به انجام رساند.

DNA EXTRACTION

 دستگاه تمام اتومات استخراج اسیدهای نوکلئیک (DNA-RNA)

از نمونه های انسانی، ساخت کمپانی Anatolia geneworks مدل Magnesia 16

X