هورمون شناسی

هورمون ماده‌ای شیمیایی است که در غدد درون‌ریز ساخته شده و به داخل جریان خون می‌ریزد. این ماده روی سلول‌های هدف، گیرنده دارد و با نشستن روی آن اعمال سلول را تغییر می‌دهد. مقدار هورمون‌ها توسط ارتباطات پیچیده اعضای دستگاه درون ریز با هم و با دستگاه عصبی تنظیم می‌شود.

در بدن انسان دو نوع کلی هورمون وجود دارد: هورمون‌های استروئیدی مانند هورمونهای جنسی و آمینو اسیدی. گیرنده‌های هورمون‌های آمینو اسیدی در روی سلول‌های هدف قرار دارد و گیرنده‌های هورمون‌های استروئیدی در درون سیتوپلاسم و یا روی هسته قرار دارند.

این بخش ( بخش هورمون شناسی ) نیز یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه می باشد که با استفاده از تجهیزات مدرن و کیت های معتبر، طیف وسیعی از هورمون ها و شاخص های سرطان با روش بسیار دقیق مورد آزمایش قرار می گیرند.

تعدادی از هورمونها:

معروفترین هورمونهای بدن عبارتند از انسولین، گلوکاگون، هورمون رشد، هورمونهای تیروئید، پاراتورمون، کلسی تونین، کورتیزول، هورمونهای جنسی مانند تستوسترون، استروژن و پروژسترون، رنین، آلدوسترون، آنژیوتانسین، هورمون ضد ادراری، اکسی توسین، پرولاکتین و …

  •    (Elecsys 2010) دستگاه الكتروكمی لومینسانس

دستگاه الكتروكمی لومینسانس (Elecsys 2010) محصول مشترك كمپانیهای HITACHI ژاپن و Roche  آلمان جهت انجام كلیه آزمایشهای هورمونی، تومور ماركرها، پانل هپاتیت و ایدز با روش فوق حساس   Electrochemiluminescence بصورت تمام اتوماتیك با استفاده از كیتهای اختصاصی ساخته شده توسط كمپانیRoche   آلمان

دستگاه ایمونو اسی آنالایزرmini Vidas  ساخت کمپانی بیومریو فرانسه، جهت اندازه گیری تعداد زیادی از هورمونها و تشخیص انواع بیماریهای عفونی وفاکتورهای انعقادی نظیر:

فون ویلبراند، پروتئینC و D-dimer و…با روش حساس ELFA (Enzyme LinkedFluorescent Assay)

  •  دستگاه کروز جهت انجام طیف وسیعی از تستها با دقت و سرعت بسیار مناسب
  •     دستگاه الایزا ریدر جهت انجام تستهای ایمونولوژی
X